Verrassende eigenschap nummer 3

Echte leiders kunnen loslaten

Geef het maar toe. Bij leiderschap denk jij stiekem aan woorden als ‘macht’ en ‘baas’. En ‘bevoegdheid’, ook dat natuurlijk.

Tuurlijk, echte leiders hebben er geen moeite mee ‘de baas’ te spelen. Ze kunnen omgaan met de macht en gebruiken hun bevoegdheid.

Maar hé; ze kunnen het ook loslaten.

Naast begrippen als macht en baas en bevoegdheid sporen evengoed de thema’s sturing en begeleiding en ondersteuning. Dat gaat zelfs heel goed samen.

Volgens deskundigen – we kúnnen de namen wel noemen, maar wie onthoudt dat? – kunnen wannabee-leiders veel leren van leiders van militaire operaties. Generaals bedenken de strategie en passen die on the fly aan. In dezelfde tijd voeren de soldaten de strategie uit, zo goed en zo kwaad als dat kan. Zij dealen met de omstandigheden van het moment, de strategie van hogerhand is niet meer dan een ambitie. Op straat of in de jungle ziet dat er toch anders uit. Het spanningsveld tussen macht en bevoegdheid enerzijds en begeleiding en ondersteuning anderzijds is in kaart gebracht door weer andere deskundigen. Daaruit rolde een model uit waarbij het mogelijk is om beide elementen tot hun recht te laten komen, met dikke winst als resultaat.

We vertellen je de verkorte versie.

De generaal bepaalt de strategie vanuit een commandocentrum, geadviseerd door commandanten en andere adepten.

schermafbeelding-2016-11-13-om-18-29-43

Vertaalt naar het bedrijfsleven bedenkt de hoogste baas samen met de managers en adviseurs de organisatorische doelen. In de vorm van core values of een mission statement. Je kent dat wel. Meestal blijft het daarbij. De werkvloer zoekt het wel uit.

Ten tijde van oorlogen die gewonnen moeten worden, bepaalt het commandocentrum ook de doctrines. Deze doctrines geven de soldaten beslissingsbevoegdheid en autonomie. Binnen de perken van de doctrines zijn de mogelijkheden onbeperkt.

In het bedrijfsleven moet de werkvloer het meestal maar uitzoeken. Op het slagveld kunnen de soldaten met doctrines succesvol aan de slag.

Werknemers zouden ondersteund moeten worden door doctrines. Deze geven vrijheid van handelen en vergroten de actiebereidheid. Nog belangrijker; doctrines maken van werknemers intrapreneurs. Ondernemende werknemers dus.

Meer weten? Neem hier contact op met ons.