Strategie leidt tot Excellent Leiderschap 

Het doel is vooruitgang.

Excellent Leiderschap bereik je met Strategy for Business & Being.

Lifestyle first. Business Second.

Met Strategy for Business & Being:

 • Vergroot je je zelfkennis.
 • Denk je na over je toegevoegde waarde.
 • Geef je jezelf inzicht in je carrièrepad.
 • Zie je in welke van de 9 domeinen je excelleert,
 • ontdek je de grootsheid van je excellentie,
 • en wordt duidelijk welke domeinen aandacht nodig hebben.
 • Analyseer je je verborgen bekwaamheden.
 • Ontdek je wat je al wist.
 • Realiseer je je doelen.
 • Beraad je je over een exit scenario
 • Bouw je verder aan een succesvol leven op het gebied van Geluk, Gezondheid en Geld

Business Tales

Strategy for Business & Being

Business Tales biedt business mentoring, personal coaching en executive coaching aan.

De mentee ontvangt:

 • Een analyse van de persoonlijkheid en van het unieke karakter.
 • … en een duiding van de contrasten daartussen.
 • Inzicht in aangeleerde of niet-eigen gedachtes, gewoontes, denkbeelden, zienswijze en overtuigingen.
 • Overzicht in de talenten en vaardigheden, zowel verborgen als bewust.
 • Visie op de 9 domeinen waaruit ieders leven is opgebouwd.
 • Verklaring van de domeinen die aandacht nodig hebben.
 • Feedback op ter tafel gebrachte obstakels.
 • Ondersteuning en support.

Dit korte traject is dynamisch en voortvarend van opzet en met name geschikt voor minder gecompliceerde thema’s

De middellange trajecten bestaan uit 16 sessies van ten minste 90 minuten, voor de duur van ten minste 4 maanden. De coachee genereert in 16 sessies:

 • Een rapportage van de persoonlijkheid en van het unieke karakter
 • … en een uitgebreide weergave van de contrasten daartussen.
 • Backing om te dealen met de eventuele disharmonie
 • Inzicht in aangeleerde of niet-eigen gedachtes, gewoontes, denkbeelden, zienswijzen en overtuigingen
 • Overzicht in en rapportage van de talenten en vaardigheden, zowel verborgen als bewust
 • Visie op de dynamiek tussen de 9 domeinen waaruit ieders leven is opgebouwd
 • Verklaring van de domeinen die aandacht nodig hebben
 • Ondersteuning bij het verbeteren van de incomplete domeinen
 • Feedback op ter tafel gebrachte obstakels
 • Ondersteuning en support
 • Telefonische consulten buiten de sessies om, voor zover deze nodig zijn of lijken

De lange trajecten op basis van Business & Being zijn op maat ontworpen naar de unieke behoefte van de mentee.

Voor prijzen en andere inlichtingen: mail naar hans.ruinemans@businesstales.com

Totale autonomie van de mentee is het einddoel. Aan het eind van het traject maakt de mentee zich los van de mentor.

Business Tales is de licentiehouder van en gebruikt de expertise van The Ultimate Game of Life© in de Verenigde Staten. Hans Ruinemans is Certified Coach.

Succes is onherroepelijk.

Klaar? Actie!